Svoju značku JMJ (Juhasz Marta Jewelry) som založila v lete 2014, a necelých deväť rokov neskôr Vás konečne môžem privítať na stránkach vlastného online obchodu :-)

Že mi trvalo skoro dekádu “dostať sa online”, asi nie je úplná náhoda. Výroba šperkov je staré remeslo, a ako človek s blízkym vzťahom k tradičnému remeslu mám zjavne tradičný prístup aj k nadviazaniu vzťahov, či už osobných alebo profesionálnych.

Od začiatku ma tešilo stretnúť ľudí s vášňou pre šperky osobne na rôznych bratislavských a pražských trhoch, porozprávať sa, dostať priamu odozvu na svoju tvorbu a vidieť radosť v očiach ľudí keď sa im niečo zapáčilo.

Preto som brala ako prirodzený krok expandovať najprv do kamenných obchodov, kde možno šperky pohmatať, vyskúšať a porozprávať sa s personálom.

No konečne, napriek môjmu tradičnému (čítaj: pomalému) prístupu, dočkali sme sa. A práve preto chcem nový webshop venovať v prvom rade všetkým, čo neradi chodia po ľudnatých trhoch či kamenných obchodoch, a sú radšej, keď sa nemusia porozprávať s predavačmi - dúfam že táto online nákupná galéria Vás poteší rovnako ako samotné šperky!

P.S.:
Vo vybraných kamenných obchodoch môžete moje šperky kúpiť aj naďalej, taktiež ma budete môcť stretnúť na trhoch rovnako ako predtým, či už v Bratislave alebo v Prahe.

P.P.S.:
Ako čerešnička na torte, do e-shopu sú zabudované dve nové možnosti osobného stretnutia: jednak môžete vybrať osobný odber nákupu u mňa v mojej dielni na Žilinskej v Bratislave, a taktiež máte možnosť zarezervovať si termín na osobnú návštevu v prípade, ak by ste chceli šperky pozrieť a vyskúšať osobne či objednať niečo pekné na mieru - stačí na domovskej stránke kliknúť na opciu “Návšteva Ateliéru JMJ”.

 

- EN -

Welcome to my new e-shop!

I founded my brand JMJ (Juhasz Marta Jewelry) in the summer of 2014, and no more than nine years later I can finally welcome you to the pages of my own online store :-)

That it took me almost a decade to "get online" is probably not a total coincidence. Jewelry making is an ancient craft, and as someone with a close relationship to traditional craft, I obviously have a traditional approach to building relationships too, both on a personal and professional level.

From the very beginnings, I was happy to meet people with a passion for jewelry in person at various Bratislava and Prague markets, to talk, to get immediate feedback on my work and to see the joy in people's eyes when they found something they liked.

That's why I took it as a natural next step to expand into brick-and-mortar stores first, where you can see the jewelry in person, try it on and talk to the staff.

Well, at last, despite my traditional (read: slow) approach, it is finally here. And that's why I want to dedicate the new webshop first and foremost to all those who don't like to go to crowded markets or brick-and-mortar stores, and prefer not to have to talk to salespeople - I hope this online shopping gallery will please you as much as the jewelry itself!

P.S.:
My jewelry will be in stock in selected brick-and-mortar stores just as before, and I will also participate at various markets just like I used to, both in Bratislava and in Prague.

P.P.S.:
As a bonus, two additional options to meet in person are built right into the e-shop: On one hand, you can choose to pick up your purchase in person at my workshop on Žilinská in Bratislava, on the other hand, you also have the option to book an appointment for a personal visit in case you’d like to see and try the jewelry in person or order something nice and custom made - just click on the "Visit JMJ” option on the home page.