Nižšie nájdete formuláre na A, odstúpenie od zmluvy, a B, reklamačný formulár.

Slúžia existujúcim zákazníkom, ktorí chcú A, odstúpiť od už zaplatenej a odoslanej objednávky alebo B, reklamovať vadný tovar.

Daný formulár preto prosím vyplňte a odošlite len v prípade, ak si želáte A, kúpený tovar vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru alebo B, reklamovať vadný tovar.

Formulár môžete poslať buď:
1, cez kontaktný box na spodku tejto stránky, do predmetu prosím vpíšte 'A, odstúpenie' alebo 'B, reklamácia'
2, e-mailom na adresu juhaszmartajewelry@gmail.com
3, listinnou formou na adresu Márta Juhász, Žilinská 2956/12, 811 05 Bratislava


 

A, Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

internetového obchodu www.juhaszmartajewelry.com je Márta Juhász, SZČO, s trvalým pobytom: Žilinská 2956/12, 811 05 Bratislava, DIČ: 1079222727, IČ DPH: SK1079222727

(skopírujte, vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: Dátum prevzatia tovaru:Meno a priezvisko spotrebiteľa / Názov organizácie:Adresa spotrebiteľa:Číslo účtu spotrebiteľa:Podpis spotrebiteľa (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):


............................................................Dátum:

 

 

B, Reklamačný formulár

internetového obchodu www.juhaszmartajewelry.com je Márta Juhász, SZČO, s trvalým pobytom: Žilinská 2956/12, 811 05 Bratislava, DIČ: 1079222727, IČ DPH: SK1079222727

(skopírujte, vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Zákazník
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
Produkt:
Dátum zakúpenia:
Detailný popis závady:

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V .................................... dňa: …………………

............................................
Podpis zákazníka (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Zostať v kontakte